Kỷ luật nhiều lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Kỷ luật nhiều lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bị kỷ luật vì vi phạm quản lý, khai thác than. ]]>

* This article was originally published here