TP Thủ Đức: Quá tải, phó chủ tịch phường cũng xin nghỉ việc

TP Thủ Đức: Quá tải, phó chủ tịch phường cũng xin nghỉ việc
Vướng mắc trong sự phát triển TP Thủ Đức (TP.HCM) là ngoài 2 cơ chế mới có HĐND và Phòng Khoa học – Công nghệ thì địa phương chưa có gì khác cấp huyện. ]]>

* This article was originally published here