Việt Nam tăng 39 hạng trên bảng đánh giá chất lượng cuộc sống toàn cầu

Việt Nam tăng 39 hạng trên bảng đánh giá chất lượng cuộc sống toàn cầuViệt Nam đã nâng 39 hạng trên bảng xếp hạng gồm 165 quốc gia đóng góp nhiều nhất vào GDP thế giới do tạp chí thương mại CEOWORLD lập ra.

Bảng xếp hạng chỉ số chất lượng cuộc sống của các quốc gia được CEOWORLD lập ra dựa trên nhiều tiêu chí như: mức giá cả sinh hoạt; nền kinh tế - chính trị ổn định; môi trường làm việc; bình đẳng về thu nhập; hệ thống giáo dục; hệ thống y tế… Trong đó, mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm 100.

“Việt Nam có tổng điểm là 78,49 và xếp thứ 62/165 quốc gia”, theo đánh giá của CEOWORLD.

Thứ hạng của Việt Nam được cải thiện đáng kể so với năm 2020, khi nước ta chỉ đứng thứ 101/171 quốc gia có mức sống tốt nhất. Bảng xếp hạng mới cho thấy Việt Nam đang có những cải thiện quan trọng về chất lượng cuộc sống.

Phần Lan là nước có chỉ số chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới với 99,06 điểm. Tiếp theo là Đan Mạch với 98,13 điểm và Na Uy với 96,75 điểm.

Nhật Bản là quốc gia có chỉ số chất lượng cuộc sống tốt nhất châu Á - đạt 91,23 điểm và nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất trên toàn cầu.

So sánh chỉ số chất lượng sống của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đứng đầu các nước có chỉ số chất lượng sống cao nhất là Singapore với 87,64 điểm, tiếp đến là Thái Lan với 82,69 điểm. Các quốc gia có chỉ số chất lượng sống cao hơn Việt Nam là Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Trong khi đó, xếp ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng các quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới là Comoros (33,19 điểm), Montserrat (32,06 điểm), Sudan( 31,67 điểm) và Syria (31,55 điểm).

The ranking of quality of life index of countries was created by CEOWORLD based on many criteria such as: the price of living; stable economy and politics; working environment; income equality; education system; The health system ... In particular, each criterion will be evaluated based on a scale of 100.

"Vietnam has a total score of 78.49 and ranks 62nd out of 165 countries," according to CEOWORLD.

Vietnam's ranking has improved significantly compared to 2020, when our country only ranked 101st out of 171 countries with the best standard of living. The new ranking shows that Vietnam is making significant improvements in quality of life.

Finland has the best quality of life index in the world with 99.06 points. Denmark was followed with 98.13 points and Norway with 96.75 points.

Japan has the best quality of life index in Asia – scoring 91.23 points and being in the top 10 countries with the best quality of life globally.

Comparing the quality of life index of countries in Southeast Asia, the top countries with the highest quality of life index is Singapore with 87.64 points, followed by Thailand with 82.69 points. Countries with a higher quality of life index than Vietnam are Singapore, Thailand, the Philippines, Malaysia, Brunei and Indonesia.

Meanwhile, ranked in last place in the ranking of countries with the best quality of life in the world are Comoros (33.19 points), Montserrat (32.06 points), Sudan ( 31.67 points) and Syria (31.55 points).

* This article was originally published here