4 cách dán thẻ thu phí không dừng ETC miễn phí

4 cách dán thẻ thu phí không dừng ETC miễn phíTừ 1/8, tất cả các tuyến cao tốc chỉ thu phí không dừng (ETC), vậy chủ phương tiện muốn dán thẻ ETC miễn phí phải làm như thế nào?

Từ 1/8, tất cả các tuyến cao tốc chỉ thu phí không dừng (ETC), vậy chủ phương tiện muốn dán thẻ ETC miễn phí phải làm như thế nào?

Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết, hiện công ty này đang triển khai hỗ trợ khách hàng dán thẻ ở mọi nơi, từ các đại lý, trung tâm đăng kiểm, các trạm thu phí trên toàn quốc đến tận nhà của mỗi khách hàng.

Theo đó, tài xế có thể dán thẻ ETC miễn phí cho phương tiện của mình theo 4 hình thức như sau:

Dán thẻ thu phí tự động tại các trạm thu phí. VETC bổ sung đội ngũ dán thẻ ở mỗi BOT giúp khách hàng có thể tiện đường di chuyển, tranh thủ dán trước khi đi qua trạm nếu có nhu cầu.

Dán thẻ thu phí tự động tại các đại lý. Với hệ thống 73 cơ sở trải dài khắp các tỉnh thành phố, VETC giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy cơ sở gần và thuận tiện với mình nhất. 

Dán thẻ tại các trung tâm đăng kiểm được phân bố ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, với 31 địa điểm ở miền Bắc, 20 địa điểm tại miền Trung và 20 địa chỉ ở miền Nam.

Ngoài 3 hình thức trên, hiện tại VETC hỗ trợ khách hàng tự dán tại nhà. Đây là hình thức tiện lợi nhất bởi khách có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần điền thông tin cá nhân tại website Dán thẻ tại nhà của VETC, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận ngay sau đó và gửi thẻ đến địa chỉ khách hàng đã cung cấp.

Tất cả hình thức dán thẻ ETC kể trên đều được miễn phí.

4 cách dán thẻ thu phí không dừng ETC miễn phí  - 1

Điểm thu phí không dừng tại nút giao Liêm Tuyền thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. (Ảnh: Hoàng Hưng)

Việc dán thẻ ETC sẽ giúp các tài xế tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc do không cần dừng lại xếp hàng chờ mua vé; giảm ô nhiễm môi trường nhờ tiết kiệm giấy in, khói bụi; không cần sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc và dịch bệnh; tiết kiệm nhiên liệu khi lưu thông trôi chảy.


Theo đánh giá, việc đi qua làn thu phí ETC sẽ nhanh hơn làn thu phí MTC truyền thống khoảng 60 lần.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí. Đồng thời, triển khai thu phí ETC toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

UBND các tỉnh, thành phố vận động, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước 31/7.

From August 1, all expressways will only charge non-stop tolls (ETC), so how should vehicle owners who want to stick a free ETC card do it?
A representative of VETC Automatic Toll Collection Co., Ltd. said that the company is currently supporting customers to paste cards everywhere, from agents, registration centers, toll stations nationwide to their homes. of each customer.

Accordingly, drivers can stick ETC cards for free for their vehicles in 4 forms as follows:

Stick automatic toll cards at toll booths. VETC adds a team of card stickers at each BOT to help customers convenient to move, take advantage of pasting before going through the station if needed.

Paste the automatic toll card at the agents. With a system of 73 facilities spread across provinces and cities, VETC helps customers easily find the nearest and most convenient facility to them.

Sticking cards at registration centers distributed in provinces and cities nationwide, with 31 locations in the North, 20 locations in the Central region and 20 addresses in the South.

In addition to the above 3 forms, VETC currently supports customers to self-stick at home. This is the most convenient form because customers can be anywhere, just need to fill in personal information at VETC's card at home website, staff will call to confirm immediately and send the card to the customer's address. provided.

All forms of ETC card stickers mentioned above are free of charge.

4 ways to paste the ETC non-stop toll card for free - 1
The toll collection point does not stop at Liem Tuyen intersection of Phap Van - Ninh Binh expressway. (Photo: Hoang Hung)

Sticking ETC cards will help drivers save time and reduce congestion because they don't need to stop in line to buy tickets; reduce environmental pollution by saving printing paper and dust; no need to use cash, limit contact and disease; save fuel when traveling smoothly.

According to the assessment, going through the ETC toll lane will be about 60 times faster than the traditional MTC toll lane.
The Ministry of Transport has just sent a document to the People's Committees of provinces and cities to request the implementation of the Prime Minister's direction on collecting road service fees in the electronic form of non-stop (ETC).

The Ministry of Transport requested the People's Committees of provinces and cities to coordinate with the Directorate for Roads of Vietnam to develop a plan to divide traffic, organize traffic to ensure order, safety, and interconnection to implement the policy of only maintaining traffic flow. 1 mixed toll lane in each direction at toll stations. Simultaneously, implementing ETC toll collection on all expressways managed by the locality under the direction of the Prime Minister.

People's Committees of provinces and cities have mobilized, exemplary civil servants, public employees and workers to paste cards to use the electronic toll collection service without stopping before July 31.

* This article was originally published here