5 ngư dân sống sót sau 12 ngày lênh đênh trên biển: Vớt được cái gì, ăn cái đó

Để sinh tồn trên biển trong 12 ngày trôi dạt, những ngư dân uống nước mưa cầm cự, khi không có mưa thì uống nước mặn, vớt trái lê, trái táo... trôi nổi để chống đói.

Video: Người thân, hàng xóm vui mừng đón thuyền trưởng Bùi Văn Toàn trở về 

Volume 90%
 

Từ sáng sớm, tại nhà thuyền trưởng Bùi Văn Toàn và thuyền viên Nguyễn Thành La, người thân, hàng xóm đã tập trung chờ đợi từng phút để gặp lại những ngư dân vừa sống sót diệu kỳ sau 12 ngày trôi dạt trên biển.

Rồi tất cả không cầm được nước mắt khi thấy thuyền trưởng Bùi Văn Toàn bước chân từ cõi chết trở về.

Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn chia sẻ: "Được anh em trên biển, các lực lượng chức năng cứu sống trở về quê hương tôi quá vui mừng. Khi lênh đênh trên biển tôi từng nghĩ chắc mình không còn sống nữa". 

Ông kể lại, khi trôi dạt trên biển, nhìn thấy có tàu, các anh em ra sức quấy thúng để đến tàu nhờ cứu nhưng không kịp.

Suốt 12 ngày trôi dạt trên biển, để sinh tồn, có cái gì, họ ăn cái đó. Có mưa thì hứng nước mưa uống, mỗi người 1,2 hớp để cho có sức, còn không có nước mưa thì uống nước mặn.

"Không có thức ăn, chúng tôi chỉ lụm trên biển mấy chục trái lê rồi chia nhau ăn để sống", ông Toàn nói
5 ngư dân sống sót sau 12 ngày lênh đênh trên biển: Vớt được cái gì, ăn cái đó


Cũng theo ông, khi ở trên thúng, ông động viên anh em rất nhiều, cố gắng lạc quan, may mắn sẽ có tàu cứu vớt. 


Rất nhiều bà con hàng xóm nghe tin đã đến thăm anh Nguyễn Thành La.

Cũng như thuyền trưởng Toàn, với thuyền viên Nguyễn Thành La, được trở về bên gia đình sau những ngày gặp trên biển là điều may mắn, hạnh phúc nhất. 

“Chúng tôi nghĩ là đã chết rồi, sẽ không còn gặp được vợ con nữa. Trong những ngày ở giữa biển khơi, rất đói, vớt được cái gì thì ăn cái đó để sống. Ngày 19/7, anh em chúng tôi có lụm được 22 quả táo, chia ra cho nhau ăn. Ai đói nhiều thì ăn nhiều, ai đói ít thì ăn ít'", anh La kể với PV VTC News.


Anh cũng nhớ lại khoảnh khắc được cứu sống: "Thúng tôi trôi theo nước. Khi đang giông bão, tôi thấy có tàu. Tôi cố gắng bơi đến, kêu cứu, thì chiếc tàu đó chạy luôn. Nhưng chiếc tàu đó bất ngờ quay lại và tôi cố gắng hết sức bơi đến, rồi được các anh em chiếc tàu đó vớt lên. Chúng tôi hết sức vui mừng”.

Trước đó, theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3, vào 12h ngày 22/7, trung tâm nhận điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng Buffalo thông tin, tàu đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc.

Khoảng 11h ngày 22/7 tàu phát hiện được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên chiếc thúng chai trôi dạt tại vị trí 11 độ 34’N - 112 độ 49’E, cách Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 214 lý về phía Đông, cách Vũng Tàu khoảng 344 lý về phía Đông Bắc.

Trong số những người được cứu sống có thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, 4 người còn lại gồm: Nguyễn Văn Mỹ, Bùi Văn Vinh, Lê Văn Dũng và Nguyễn Thành La.


In order to survive at sea for 12 days drifting, the fishermen drank rainwater to hold on, when there was no rain, they drank salt water, picked up pears, apples... floating to fight hunger.
Video: Relatives and neighbors are happy to welcome Captain Bui Van Toan back

Volume 90%
 
From early in the morning, at the house of Captain Bui Van Toan and crewman Nguyen Thanh La, relatives and neighbors gathered to wait every minute to see the fishermen who had miraculously survived 12 days adrift at sea.

Then they all couldn't hold back their tears when they saw Captain Bui Van Toan stepping back from the dead.

Captain Bui Van Toan shared: "I was so happy to be rescued by my brothers at sea, and by the competent forces to return to my homeland. When I was floating at sea, I thought I would no longer be alive."

He recounted, when drifting on the sea, seeing a ship, the brothers tried to stir the basket to get to the ship to ask for help but could not make it in time.

For 12 days drifting at sea, in order to survive, there is something, they eat it. When it rains, they collect rain water to drink, each person takes 1 or 2 sips to gain strength, and if there is no rain water, they drink salt water.

"Without food, we just collected dozens of pears from the sea and shared them to live," Toan said
5 fishermen who survived 12 days adrift at sea: Pick up something, eat it


According to him, when he was on the basket, he encouraged his brothers a lot, trying to be optimistic, luckily there would be a rescue ship.


Many neighbors heard the news that they visited Mr. Nguyen Thanh La.

Like Captain Toan, with crewman Nguyen Thanh La, returning to his family after days of meeting at sea is the luckiest and happiest thing.

“We thought we were dead, we would never see our wife and children again. During the days in the middle of the sea, he was very hungry, he ate whatever he could to live. On July 19, my brother and I collected 22 apples and shared them with each other. Those who are hungry a lot, eat a lot, those who are hungry less eat less,'" Mr. La told PV VTC News.


He also recalled the moment he was saved: "My boat was drifting with the water. While there was a storm, I saw a boat. I tried to swim to it and call for help, but the boat ran away. But the boat suddenly turned around. and I swam to it with all my might, and was picked up by the brothers in that boat. We were overjoyed.”

Previously, according to the Maritime Search and Rescue Coordination Center Region 3, at 12 o'clock on July 22, the center received a direct phone call from Captain Buffalo informing that the ship was sailing from Egypt to China.

Around 11 am on July 22, the ship discovered 5 crew members of the BTH 97478 TS on a drifting bottle basket at 11 degrees 34'N - 112 degrees 49'E, about 214 degrees from Nha Trang city, Khanh Hoa province. Lying to the East, about 344 li from Vung Tau to the Northeast.

Among those rescued was Captain Bui Van Toan, the remaining four were: Nguyen Van My, Bui Van Vinh, Le Van Dung and Nguyen Thanh La.
* This article was originally published here