Bắc Bộ nắng nóng oi bức trong 2 ngày đầu tuần tới, có nơi trên 37 độ C

Bắc Bộ nắng nóng oi bức trong 2 ngày đầu tuần tới, có nơi trên 37 độ CNắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài tới 19/7 và có xu hướng giảm dần, những ngày sau đó sẽ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài tới 19/7 và có xu hướng giảm dần, những ngày sau đó sẽ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày mai (18/7) và ngày 19/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17h.

Nắng nóng ở Bắc Bộ sau đó có xu hướng giảm dần. Từ đêm 19 đến 22/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 20/7, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 20 đến 23/7, Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20 đến 24/7, chiều, tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2021; trong tháng 8/2022 khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C với xác suất 70 - 80%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có thể thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Trong đó, nhiệt độ trung bình tháng 8 - 9/2022 tại Bắc Bộ, Trung Bộ ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; tháng 10/2022 ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 11 - 12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; tháng 1/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 8 - 9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 10/2022 - 1/2023 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo tới người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe khi nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

The hot weather in the North lasts until July 19 and tends to decrease gradually, in the following days there will be scattered showers and thunderstorms, with moderate and heavy rain locally.


The hot weather in the North lasts until July 19 and tends to decrease gradually, in the following days there will be scattered showers and thunderstorms, with moderate and heavy rain locally.

According to the National Center for Hydrometeorological Forecasting, tomorrow (July 18) and July 19, the North and the area from Thanh Hoa to Phu Yen will be hot, with intense heat with the highest temperature from 35 - 37 degrees Celsius, some places are over 37 degrees Celsius. The lowest relative humidity during the day is from 45 to 60%. Time with temperature above 35 degrees Celsius from 11 am to 5 pm.


The heat in the North then tends to decrease. From the night of July 19 to July 22, this area has scattered showers and thunderstorms, with moderate to heavy rain locally.


The hot weather in the Central region is likely to last until July 20, with some places where the heat is intense. From the night of July 20 to 23, in the evening and at night, scattered showers and thunderstorms, partly moderate rain, heavy rain.


Central Highlands and Southern Vietnam from 20 to 24, afternoon and evening showers and scattered thunderstorms, heavy rain at times.


During thunderstorms, there is a possibility of tornadoes, lightning, hail and strong winds.


According to the Center for Hydrometeorology, the heat in the North and Central regions is not as intense and lasts as long as in 2021; In August 2022, there is a possibility of hot weather with the highest daily temperature above 37 degrees Celsius with a probability of 70-80%.


The cold air is likely to work early and the temperature in the early winter months in the Northern provinces may be lower than the average of many years (SBV) of the same period.


In which, the average temperature of August - September, 2022 in the North and Central region is about 0.5 degrees Celsius higher than the average temperature; October 2022 at approximately the state average; November - December 2022 is about 0.5 degrees Celsius lower than the average; In January 2023, the temperature was approximately average of the same period in the same period.


The Central Highlands and the South from August to September 2022, the common temperature is about 0.5 degrees Celsius higher than the average in the North; From October 2022 to January 2023, the common temperature is approximately the average of the average of the same period.


The hydrometeorological agency warns people to pay attention to health when hot weather can cause dehydration, exhaustion, heat stroke due to heat shock to the human body when exposed to the temperature for a long time. high.


* This article was originally published here