Cả nước thêm 1.161 ca COVID-19, cao nhất trong 47 ngày qua

Tối 20/7, Bộ Y tế ghi nhận 1.161 ca mắc mới COVID-19, cao nhất trong 47 ngày qua, số bệnh nhân nặng đang phải thở oxy là 49 ca.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 1.161 ca COVID-19, cao nhất trong 47 ngày qua. 

Trong ngày 20/7, có 9.072 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.832.646 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 49 ca, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 39 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 5 ca; ECMO: 0 ca.

 Cả nước thêm 1.161 ca COVID-19, cao nhất trong 47 ngày qua - 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến ngày 20/7.

Cùng ngày, cả nước tổ chức tiêm 853.945 liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 240.469.740 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 210 triệu liều, số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 19,6 triệu liều, số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là hơn 10,5 triệu liều.


Theo Bộ Y tế, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia với sự xuất hiện của biến thể BA.5 của chủng Omicron, nhất là tại khu vực Châu Âu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh, bảo vệ bệnh trở nặng.

Tại Việt Nam, từ cuối tháng 3/2022, dịch có xu hướng giảm mạnh và hiện vẫn đang được cơ bản kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước.

Cả nước thêm 1.161 ca COVID-19, cao nhất trong 47 ngày qua

Hai biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron đã được ghi nhận trong nước, Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA.4, BA.5 và các biến thể khác để chủ động có các biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình dịch và các yếu tố nguy cơ, chủ động các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh và chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch.

Bộ yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn. Đồng thời đẩy mạnh tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo thần tốc, quyết liệt, an toàn, hiệu quả, khoa học.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 10.763.694 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước ta tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm (xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ).


On the evening of July 20, the Ministry of Health recorded 1,161 new cases of COVID-19, the highest in the past 47 days, the number of critically ill patients requiring oxygen was 49.
According to statistics from the Ministry of Health, in the past 24 hours, the whole country recorded an additional 1,161 cases of COVID-19, the highest in the past 47 days.

On July 20, 9,072 patients were announced to be cured, bringing the total number of cured cases to 9,832,646 cases.

The number of patients who are breathing oxygen is 49 cases, of which: breathing oxygen through a mask: 39 cases; HFNC high-flow oxygen: 4 cases; non-invasive mechanical ventilation: 1 case; invasive mechanical ventilation: 5 cases; ECMO: 0 cases.

On the same day, the whole country organized an injection of 853,945 doses of the vaccine against COVID-19. Thus, the total number of vaccine doses administered is 240,469,740 doses. In which, the number of injections for people aged 18 years and older is more than 210 million doses, the number of doses for children 12-17 years old is 19.6 million doses, the number of doses for children 5-11 years old is more than 10.5 million. dose.


According to the Ministry of Health, the disease is still complicated and unpredictable and has broken out again in some countries with the appearance of the BA.5 variant of the Omicron strain, especially in Europe.

The World Health Organization (WHO) recommends that countries maintain response measures such as booster vaccination, booster vaccination for at-risk groups, and protection of severe disease.

In Vietnam, from the end of March 2022, the epidemic has tended to decrease sharply and is still basically well controlled throughout the country.

The whole country added 1,161 cases of COVID-19, the highest in the past 47 days

Two sub-variants BA.4, BA.5 of the Omicron variant have been recorded in the country. The Ministry of Health directed to strengthen surveillance of the circulation of sub-variants BA.4, BA.5 and others. to proactively take timely remedial measures.

At the same time, the units continued to closely monitor the epidemic situation; regularly assess and analyze the epidemic situation and risk factors, proactively respond to epidemics and proactively develop and deploy scenarios and plans to respond to all epidemic situations.

The Ministry requested localities to promote the implementation of the 3rd dose of COVID-19 vaccine for people aged 12 years and older, giving priority to the 4th dose for those at risk according to the guidelines. At the same time, promote basic dose injection for children from 5 to under 12 years old to ensure speed, drastic, safe, effective and scientific.

Since the beginning of the epidemic, Vietnam has recorded 10,763,694 infections, ranking 12th out of 227 countries and territories.

The total number of deaths from COVID-19 in our country so far is 43,091 cases, accounting for 0.4% of the total number of infections (ranked 24 out of 227 territories).


* This article was originally published here