Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

Tác giả : W.Chan Kim

Chiến lược Đại dương xanh là cuốn sách nêu rõ nội dung về vấn đề cạnh tranh trên thị trường dành cho các doanh nghiệp.  Cuốn sách đưa ra những nguyên lý cơ bản và đưa ra những dẫn chứng cụ thể nhất về việc so sánh doanh số cũng như những lợi nhuận giữa công ty theo chiến lược truyền thống và công ty theo chiến lược đại dương xanh.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Các độc giả, nhất là những người kinh doanh muốn biết cách thay đổi chiến lược của mình.

Tác giả cuốn sách này là ai?

W.Chan Kim là nhà lý luận người Hàn Quốc, giáo sư Chiến lược và Quản lý tại INSEAD và là đồng giám đốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Đại dương xanh INSEAD tại Fontainebleu, Pháp. Ông là đồng tác giả của tác phẩm nổi tiếng Chiến lược Biển xanh năm 2005.