Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận 'dọn đường' cho Nhật Cường

Cựu Chủ tịch Hà Nội phủ nhận “dọn đường, tạo điều kiện” để Nhật Cường được dự thầu, mà nguyên nhân chính là hồ sơ mời thầu của Sở KH&ĐT chưa đạt yêu cầu.

Chiều 11/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử 3 bị cáo kháng cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong đó có cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trình bày tại phiên phúc thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội giữ nguyên kháng cáo kêu oan và cho rằng không có hành vi như tòa cấp sơ thẩm quy kết.

Ông Chung cho biết, tháng 2/2016, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung hai nội dung vào kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số hóa. Đó là tích hợp kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể và dữ liệu phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của thành phố.

Ông Chung cho rằng, đến chiều 15/5/2016, khi gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - để kiểm tra thì mới phát hiện đơn vị này chưa bổ sung chỉ đạo trên vào hồ sơ mời thầu. "Đây là nguyên nhân quan trọng để tôi làm căn cứ yêu cầu ông Tứ phải thực hiện đình chỉ mời thầu vào sáng 16/5/2016", ông Chung trình bày.

Ông Chung cho biết, sau phiên sơ thẩm, trong những lần làm việc với luật sư, đã yêu cầu được nghe lại lời khai của ông Tứ vì trong phiên sơ thẩm, do thời điểm đó, bản thân bị cách ly khỏi phiên trả lời chất vấn của ông Tứ.

Bị cáo cho rằng cơ bản trùng khớp lời khai với ông Tứ. Theo bị cáo, chỉ lệch duy nhất một điều, đó là lý do dừng thầu tiên quyết.

"Anh Tứ nói anh ấy dừng thầu do tôi đề nghị đưa vào công nghệ scan mới ưu việt hơn của Nga. Tôi khẳng định lúc đó tôi chưa hề biết hay đề cập đến công nghệ này, mà phải 2 tháng sau, tức 14/8/2016, tôi mới biết và đề cập. Anh Tứ khai như vậy, tôi không chấp nhận”, ông Chung nói.

Nêu lý do đình chỉ mời thầu ngay phút chót, ông Chung phủ nhận “dọn đường, tạo điều kiện” để Nhật Cường được dự thầu, mà nguyên nhân chính là do hồ sơ mời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đạt yêu cầu.


Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận 'dọn đường' cho Nhật Cường

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại tòa.

Cụ thể, cựu Chủ tịch Hà Nội nêu, trong cuộc họp ngày 18/2/2016 chỉ đạo công nghệ thông tin của Thành phố, ông đã nêu, kết quả của toàn bộ việc số hóa phải đạt được hai điều, tích hợp toàn bộ kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Hà Nội.

Yêu cầu thứ hai, toàn bộ dữ liệu này phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của Hà Nội. Trên thực tế, ông Chung nói một ngày trước khi sở mở thầu, khi gọi điện cho ông Tứ, ông Tứ vẫn trả lời “chưa bổ sung hai nội dung này vào hồ sơ mời thầu”.

“Đây mới chính là nguyên nhân quan trọng số 1 để tôi yêu cầu anh Tứ phải đình chỉ mời thầu vào sáng 16/5/2016, chứ không phải “dọn đường” cho ai”, cựu Chủ tịch Hà Nội phân trần.

Ông tiếp tục cho rằng bản thân có trách nhiệm với tư cách người đứng đầu thành phố, Trưởng ban Công nghệ thông tin. Song bị cáo cho hay, bản thân không đáng bị khởi tố, truy tố, xét xử với những việc đã làm.

“Tôi không có điểm gì ngoan cố, chỉ mong HĐXX xem xét đúng bản chất, cân nhắc công tội và được đối xử bình đẳng như những người khác trước pháp luật”, cựu Chủ tịch Hà Nội kết lại phần trình bày.

The former President of Hanoi denied "clearing the way, creating conditions" for Nhat Cuong to bid, the main reason being that the bidding documents of the Department of Planning and Investment were not satisfactory.
On the afternoon of July 11, the High People's Court in Hanoi continued the appellate hearing to try 3 defendants who appealed in the case of violation of bidding regulations that occurred at the Hanoi Department of Planning and Investment, including former Chairman of the Hanoi Department of Planning and Investment. Hanoi Nguyen Duc Chung.

Presenting at the appellate session, the former President of Hanoi maintained his appeal and said that there was no act as attributed by the first-instance court.

Mr. Chung said that in February 2016, the Hanoi People's Committee assigned a specific task to the Department of Planning and Investment to add two contents to the bidding plan and the bidding documents for the digitized bidding package. It is integrating the results of digitizing business registration records into the enterprise management software and individual business households, and the data must be stored in the city's common database.

Mr. Chung said that, on the afternoon of May 15, 2016, when he called Mr. Nguyen Van Tu, Director of the Department of Planning and Investment - to check, he discovered that this unit had not added the above directive to the file. tenderer. "This is an important reason for me to use as a basis to request Mr. Tu to suspend bidding on the morning of May 16, 2016", Mr. Chung said.

Mr. Chung said that after the first-instance hearing, during his working sessions with the lawyer, he asked to hear Mr. Tu's testimony again because in the first-instance session, at that time, he was isolated from the answer session. Mr. Tu's interrogation.

The defendant said that basically matched the testimony with Mr. Tu. According to the defendant, there is only one thing that deviates, which is the reason for stopping the bidding first.

"Mr. Tu said he stopped the bid because I proposed to include a new superior scanning technology from Russia. I assert that I did not know or mentioned this technology at that time, but it took 2 months after that, ie 14/ I just found out about it and mentioned it in August 2016. Mr. Tu said that, I don't accept it", Mr. Chung said.

Giving the reason for suspending the invitation to bid at the last minute, Mr. Chung denied "clearing the way, creating conditions" for Nhat Cuong to bid, the main reason being that the bidding documents of the Department of Planning and Investment did not meet the requirements. bridge.

Former Hanoi President Nguyen Duc Chung denied 'clearing the way' for Nhat Cuong

Specifically, the former President of Hanoi stated, during the meeting on February 18, 2016 to direct the city's information technology, he stated that the results of all digitization must achieve two things, fully integrating set of results of digitizing business registration documents into enterprise management software and individual business households in Hanoi city.

The second requirement, all this data must be stored in the common database of Hanoi. In fact, Mr. Chung said that the day before the department opened the bid, when he called Mr. Tu, Mr. Tu still replied "have not added these two contents to the bidding documents".

"This is the number one important reason for me to ask Mr. Tu to suspend bidding on the morning of May 16, 2016, not to "clear the way" for anyone", the former Chairman of Hanoi explained.

He continued to consider himself responsible as the head of the city, Head of the Information Technology Department. But the defendant said that he himself did not deserve to be prosecuted, prosecuted or tried for what he had done.

"I have nothing to be stubborn about, I just hope that the jury will consider the true nature, consider the merits and be treated equally before the law," the former President of Hanoi concluded the presentation.