Góp vốn 5 tỷ buôn lậu xăng dầu, cựu đại tá Cảnh sát biển hưởng lợi 22,3 tỷ đồng

Góp 5 tỷ đồng với ông trùm buôn lậu xăng dầu, Phùng Danh Thoại được chia ít nhất 250 triệu đồng/tháng, đến khi bị bắt, vị cựu đại tá hưởng lợi hơn 22 tỷ đồng.

Chiều 12/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục phiên xét xử vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo buộc, bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát Biển) đã đồng ý trước lời dụ dỗ góp vốn 5 tỷ đồng với ông trùm Phan Thanh Hữu để tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. 

Trong phần xét hỏi, bị cáo Phùng Danh Thoại cho rằng, số tiền 5 tỷ đồng là góp vốn để kinh doanh, bị cáo không biết buôn lậu xăng dầu. Trong quá trình góp vốn, bị cáo không tham gia bàn bạc, can thiệp trong việc buôn lậu của Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng).

"Sau khi quen biết Viễn, khoảng tháng 4/2019, bị cáo gặp Hữu, sau nhiều lần Viễn rủ góp vốn để kinh doanh xăng dầu. Bị cáo góp 5 tỷ đồng thì được chia mỗi một năm vài tỷ đồng. Bị cáo chuẩn bị nghỉ hưu, nghĩ số tiền đó so với lương hưu lớn nên đã bán nhà, dùng tiền tích góp từ 5-7/2019 góp", bị cáo Thoại trình bày.


Góp vốn 5 tỷ buôn lậu xăng dầu, cựu đại tá Cảnh sát biển hưởng lợi 22,3 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên xét xử

Cựu đại tá khai thêm, từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020, mỗi tháng được chia ít nhất là 250 triệu đồng. Đến tháng 2/2020, Thoại được chia 3,4 tỷ đồng. Tổng cộng bị cáo được Viễn chia 18,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị Viễn chuyển cho 4 tỷ đồng để mua xe ô tô. Sau đó, Viễn chuyển cho Thoại 2 tỷ, còn Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) thông qua con chuyển cho bị cáo 2 tỷ đồng. Tổng cộng bị cáo hưởng lợi 22,3 tỷ đồng.

Đến nay, gia đình bị cáo đã nộp hơn 16 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận có nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, số tiền các bị cáo nhận được gửi hàng tháng. Tuy nhiên, một số bị cáo trả lời loanh quanh, khai không nhớ đã nhận tổng bao nhiêu tiền.

Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang) khẳng định hoàn toàn không biết "ông trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu là ai, chưa bao giờ nhận tiền từ Hữu.

Bị cáo này cũng phủ nhận "tâm thư" được viết vào tháng 6/2021 và những lời khai tại cơ quan điều tra. 

Contributing 5 billion VND to the oil smuggling tycoon, Phung Danh Thoai was divided at least 250 million VND/month, until he was arrested, the former colonel benefited more than 22 billion VND.
On the afternoon of July 12, the Military Court of Military Region 7 continued the trial of the cases of "Smuggling", "Receiving bribes", "Organizing others to flee abroad" and "Failing to denounce crimes".

According to the allegation, defendant Phung Danh Thoai (former colonel, former head of the Coast Guard Petroleum Department) agreed in advance to the temptation to contribute 5 billion VND with tycoon Phan Thanh Huu to organize petrol smuggling from abroad. about Vietnam for consumption.

During the interrogation, defendant Phung Danh Thoai said that the amount of 5 billion VND was contributed as capital for business, the defendant did not know how to smuggle gasoline. During the capital contribution process, the defendant did not participate in discussions and interventions in the smuggling of Dao Ngoc Vien (SN 1968, Director of Ocean Hai Phong Co., Ltd.).

"After getting to know Vien, around April 2019, the defendant met Huu, after many times Vien asked to contribute capital to the petroleum business. The defendant contributed 5 billion dong, they were divided a few billion dong a year. When he was retired, he thought that it was a large amount compared to his pension, so he sold his house and used the accumulated money from 5-7/2019 to contribute," said defendant Thoai.

Contributing capital 5 billion to smuggling petroleum, former colonel of the Coast Guard benefits 22.3 billion

The former colonel further stated that from September 2019 to February 2020, he received at least VND 250 million each month. By February 2020, Thoai was divided 3.4 billion VND. In total, the defendant was divided by Vien 18.3 billion VND.

In addition, the defendant also asked Vien to transfer 4 billion VND to buy a car. After that, Vien transferred to Thoai 2 billion, and Phan Thanh Huu (Director of Phan Le Hoang Anh Trading Co., Ltd) through his son transferred to the defendant 2 billion. In total, the defendants benefited from 22.3 billion VND.

To date, the defendant's family has paid more than 16 billion VND to remedy the consequences.

At the trial, the defendants all admitted to receiving money from Phan Thanh Huu, the amount the defendants received monthly. However, some defendants answered around, saying they did not remember how much money they had received.

Particularly, defendant Nguyen The Anh (former Colonel, former Border Guard commander of Kien Giang province) asserted that he did not know who the "boss" of petroleum smuggling was Phan Thanh Huu, had never received money from Huu.

This defendant also denied the "heart letter" written in June 2021 and the testimony at the investigative agency.