Nhật Bản tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo

Theo NHK, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo chính phủ có kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu năm nay.

Thông tin này được ông Kishida thông báo trong buổi họp hôm 14/7. 

Ông ca ngợi khả năng lãnh đạo của người tiền nhiệm với cương vị Thủ tướng Nhật Bản trong 8 năm 8 tháng. Ông Abe hiện là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Theo Thủ tướng Kishida, ông Abe đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết khu vực đông bắc của Nhật Bản sau khi bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần năm 2011. Ông cũng khẳng định ông Abe đã giúp phục hồi nền kinh tế Nhật Bản và đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao, với liên minh Nhật - Mỹ là trụ cột.

Nhật Bản tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo  - 1

Cố Thủ tướng Abe Shinzo. 

Trước đó, 2 nghi thức nghi thức quan trọng là cầu siêu và viếng cố Thủ tướng Abe đã diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/7. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các nghi thức được tổ chức do gia đình chủ trì mà cụ thể là phu nhân Abe Akie. Cả 2 nghi thức này giới hạn người tham gia là những thành viên gia đình và người thân cận.

Trong lịch sử Nhật Bản từ sau chiến tranh chỉ có một thủ tướng được tổ chức quốc tang sau khi mất, đó là ông Yoshida Shigeru - người đã có công lao lớn trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình Sanfrancisco, tạo nền độc lập cho Nhật Bản. Ông cũng nỗ lực xây dựng hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới thông qua việc ký kết Hiệp định an ninh Nhật - Mỹ.

Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn khi đang phát biểu vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở thành phố Nara, tỉnh Nara, Nhật Bản vào trưa 8/7. Do vết thương quá nặng, ông Abe Shinzo qua đời vào 17h03 cùng ngày.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi tiếp cận cựu lãnh đạo Nhật Bản từ phía sau và xả súng.

Các điều tra viên cho rằng hành động của Yamagami bị thúc đẩy bởi mối hận thù với một nhóm tôn giáo mà mẹ y đã quyên góp một số tiền lớn. Điều này khiến bà phá sản và gia đình gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Trong cuộc họp báo hôm 11/7, Giáo hội Thống nhất cho biết mẹ của Yamagami là thành viên, song bản thân Yamagami cũng như ông Abe Shinzo không phải là thành viên hay cố vấn của tổ chức này.

Tuy nhiên, theo Mainichi, trong quá trình lấy lời khai, nghi phạm tỏ rõ thái độ thù địch với tổ chức tôn giáo mà y tin có mối liên hệ chặt chẽ với ông Abe.


Nhật Bản tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo

According to NHK, Japanese Prime Minister Kishida Fumio announced that the government plans to hold a national mourning for late Prime Minister Shinzo Abe this fall.
This information was announced by Mr. Kishida in the meeting on July 14.

He praised his predecessor's leadership as Prime Minister of Japan for 8 years and 8 months. Mr. Abe is currently Japan's longest-serving prime minister.

According to Prime Minister Kishida, Mr. Abe played an important role in the reconstruction of the northeastern region of Japan after it was affected by the 2011 earthquake and tsunami. He also affirmed that Mr. Abe helped restore the economy. economy and achieved important achievements in the field of diplomacy, with the Japan-US alliance as the mainstay.

Before that, two important rituals, praying for prayers and visiting the late Prime Minister Abe took place on July 11 and 12. However, these are just rituals held by the family, namely, Mrs. Abe Akie. Both of these rituals limit participants to family members and close friends.

In Japan's history since the war, only one prime minister has been allowed to hold a national mourning after his death, that is Mr. Yoshida Shigeru - who has made great contributions to promoting the signing of the Sanfrancisco Peace Treaty, creating independence. made for Japan. He also made efforts to build peace and prosperity for the region and the world through the signing of the Japan-US Security Agreement.

Prime Minister Shinzo Abe was shot while campaigning for the Liberal Democratic Party (LDP) candidate in Nara city, Nara prefecture, Japan on the afternoon of July 8. Due to his injuries, Mr. Abe Shinzo died at 5:03 pm on the same day.

Suspect Tetsuya Yamagami, 41, approached the former Japanese leader from behind and opened fire.

Investigators believe that Yamagami's actions were motivated by a grudge against a religious group to which his mother had donated large amounts of money. This made her bankrupt and the family faced many financial difficulties.

During a press conference on July 11, the Unification Church said that Yamagami's mother is a member, but neither Yamagami nor Abe Shinzo are members or advisors of this organization.

However, according to Mainichi, during his testimony, the suspect showed hostility towards a religious organization that he believed had close ties to Mr. Abe.


Japan holds national mourning for late Prime Minister Shinzo Abe

* This article was originally published here