Ông trùm xăng lậu mua chuộc loạt sỹ quan Cảnh sát biển, Biên phòng như nào?

Ngoài hối lộ 2 vị Tư lệnh vùng Cảnh sát biển, ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu còn dùng tiền ‘mua chuộc’ hàng loạt lãnh đạo Biên phòng, CSGT và Cảng vụ hàng hải.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố 14 bị can, trong đó, có nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do ông trùm Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

Tiền "bảo kê" chuyển qua tài khoản ngân hàng

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu buôn lậu xăng và tiêu thụ tại Campuchia. Quá trình vận chuyển xăng lậu phải đi qua địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, do Thượng tá Nguyễn Văn Hùng làm Đồn trưởng. Vì vậy, Hữu liên lạc và nhờ Hùng giúp đỡ.

Đến tháng 1/2020, Hữu có ý định hợp tác cùng đồng phạm vận chuyển xăng lậu từ nước ngoài về tiêu thụ tại Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Vì vậy, Hữu tiếp tục gặp vị Đồn trưởng tên Hùng để bàn bạc, thống nhất các nội dung nhờ ông này “bảo kê” cho việc buôn lậu được thuận lợi hơn, đồng thời nhờ Hùng giúp "móc nối" với các bị can có chức trách nhiệm vụ, như Phạm Văn Trên (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Lê Văn Phương (cựu Thượng tá, cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh)...

Đáp lại, mỗi tháng Hữu chỉ đạo con trai mình là Phan Lê Hoàng Anh đều đặn chuyển vào tài khoản của Hùng và tài khoản của bà Nguyễn Thị Tới (vợ Hùng).

Cơ quan truy tố xác định, từ 9/2019 - 12/2020, Nguyễn Văn Hùng đã tiếp nhận và hưởng lợi số tiền hơn 6,3 tỷ đồng từ ông Hữu. Đến khi bị bắt, bị can chủ động nộp lại toàn bộ số tiền hối lộ khắc phục hậu quả.

Tổng số tiền ông Trên nhận từ Hữu và nhận thông qua bị can Nguyễn Văn Hùng là 1,53 tỷ đồng, hiện đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Ông trùm xăng lậu mua chuộc loạt sỹ quan Cảnh sát biển, Biên phòng như nào? - 1

Một tàu buôn xăng lậu bị bắt giữ trong vụ án.

Chối tội nhưng nộp tiền khắc phục

Liên quan đến vụ án, cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương còn đề cập đến hành vi của cựu Thượng tá Lê Văn Phương (Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh).

Theo đó, ông Phương được tổ chức phân công trực tiếp phụ trách các Đội, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy, có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trật tự an toàn xã hội trên đường thuỷ nội địa tỉnh Trà Vinh, trong đó, có tuyến Kênh Quan Chánh Bố mà các tàu của Phan Thanh Hữu thường xuyên vận chuyển xăng lậu đi qua.

Cáo trạng cho rằng, tháng 1/2020, Nguyễn Văn Hùng điện thoại cho Phương trao đổi về việc: "Phan Thanh Hữu có các tàu trong thời gian tới sẽ vận chuyển xăng qua địa bàn tỉnh Trà Vinh, Hữu nhờ Phương tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu trong quá trình hoạt động qua địa bàn. Hằng tháng, Hữu sẽ gửi tiền quà cho Phương".

Sau khi Phương đồng ý, Hùng xin số tài khoản ngân hàng nhưng Phương chỉ cho Hùng số tài khoản của con rể ông ta là Lâm Quốc Khải. Có được số tài khoản, từ tháng 1 - 12/2020, sau khi nhận được 500 triệu đồng của Phan Thanh Hữu, mỗi tháng Hùng chuyển 30 triệu đồng cho Phương.

Cơ quan truy tố kết luận, tổng số tiền Nguyễn Văn Hùng chuyển giúp Phan Thanh Hữu cho Lê Văn Phương là 360 triệu đồng; Phương hiện mới nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài những người đã nêu, cơ quan truy tố còn nhắc đến các bị can: Phạm Hồ Hải (cựu Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải Trà Vinh) nhận hối lộ 330 triệu đồng của Phan Thanh Hữu; Sơn Hoàng Ngự (nhân viên thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, nhận 500 triệu đồng; Nguyễn Thanh Lâm (cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) nhận hơn 1,3 tỷ đồng và Lưu Thế Đức (cựu Thiếu tá, Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển) nhận 400 triệu đồng để “bảo kê” cho việc buôn xăng lậu.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên, Sơn Hoàng Ngự, Nguyễn Thanh Lâm, được cho là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong khi, các bị can Lê Văn Phương, Phạm Hồ Hải, ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội.

In addition to bribing two Coast Guard region commanders, smuggled gasoline tycoon Phan Thanh Huu also used money to "bribe" a series of leaders of the Border Guard, Traffic Police and the Maritime Port Authority.
The Central Military Procuracy has just completed the indictment and prosecuted 14 defendants, including many former Coast Guard officers involved in the smuggling line of more than 198 million liters of petrol from Singapore to Vietnam by Mr. boss Phan Thanh Huu (Director of Phan Le Hoang Anh Trading Co., Ltd.) is in the lead.

Money "protection" transferred to a bank account

According to the indictment, in September 2019, Phan Thanh Huu smuggled gasoline and consumed it in Cambodia. The process of transporting smuggled gasoline must go through the management area of ​​the Border Guard Station at Truong Long Hoa port, Tra Vinh province, led by Lieutenant Colonel Nguyen Van Hung as the station chief. So, Huu contacted and asked Hung for help.

By January 2020, Huu intends to cooperate with accomplices in transporting smuggled gasoline from abroad for consumption in Vinh Long and the southwestern provinces. Therefore, Huu continued to meet with the Chief of Police named Hung to discuss and agree on the contents to ask him to "protect" the smuggling more smoothly, and at the same time, ask Hung to help "connect" with the accused. have responsibilities, such as Pham Van Tren (former Colonel, former Commander of the Border Guard of Tra Vinh province), Le Van Phuong (former Colonel, former Deputy of Traffic Police Department of Tra Vinh Provincial Police)...

In response, every month Huu directs his son, Phan Le Hoang Anh, to regularly transfer to Hung's account and Mrs. Nguyen Thi Toi's account (Hung's wife).

The prosecution determined that from September 2019 to December 2020, Nguyen Van Hung received and benefited more than 6.3 billion VND from Mr. When arrested, the accused actively paid back the entire amount of bribes to overcome consequences.

The total amount of money Mr. Tren received from Huu and through defendant Nguyen Van Hung was VND 1.53 billion, which has now been deposited into the custody account of the investigating agency.
Deny the crime but pay to fix it

Regarding the case, the indictment of the Central Military Procuracy also mentioned the behavior of former Colonel Le Van Phuong (Deputy Head of Traffic Police Department of Tra Vinh Provincial Police).

Accordingly, Mr. Phuong was assigned to be directly in charge of the Waterway Traffic Police Teams and Stations, tasked with patrolling, controlling, and ensuring traffic order and safety; social order and safety on the inland waterways of Tra Vinh province, in which, there is the Quan Chanh Bo canal that Phan Thanh Huu's ships often go through.

The indictment alleges that, in January 2020, Nguyen Van Hung phoned Phuong to discuss: "Phan Thanh Huu has ships in the near future that will transport gasoline through Tra Vinh province, Huu asked Phuong to create favorable conditions. convenient for ships in the process of operating through the area. Every month, Huu will send gifts to Phuong."

After Phuong agreed, Hung asked for a bank account number, but Phuong only gave Hung the account number of his son-in-law, Lam Quoc Khai. Having obtained an account number, from January to December 2020, after receiving VND 500 million from Phan Thanh Huu, every month Hung transfers VND 30 million to Phuong.

The prosecution agency concluded that the total amount of money Nguyen Van Hung transferred to help Phan Thanh Huu to Le Van Phuong was VND 360 million; Phuong has just paid 100 million VND to overcome the consequences.

In addition to those mentioned, the prosecution agency also mentioned the defendants: Pham Ho Hai (former Chief Representative of Can Tho Port Authority in Tra Vinh Duyen Hai) received a bribe of VND 330 million from Phan Thanh Huu; Son Hoang Ngu (an employee of Truong Long Hoa Port Border Gate, Tra Vinh Province, received 500 million VND; Nguyen Thanh Lam (former Lieutenant Colonel, former Squadron 2 of the Border Guard of Soc Trang Province) received more than 1, 3 billion VND and Luu The Duc (former Major, Deputy Head of Reconnaissance Corps 2 of the Coast Guard Command) received 400 million VND to "protect" the smuggling of gasoline.

During the investigation, Nguyen Van Hung, Pham Van Tren, Son Hoang Ngu, and Nguyen Thanh Lam were said to sincerely declare and repent. Meanwhile, the defendants Le Van Phuong and Pham Ho Hai, stubbornly, did not admit the crime.