Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng vừa ban hành quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Cụ thể, tại Quyết định 898/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, chiều 22/7, với 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hà Nội - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 

Tháng 4/2021, ông giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hà Nội

The Prime Minister has just issued a decision approving Mr. Tran Sy Thanh, Chairman of the Hanoi People's Committee for the 2021-2026 term.
Specifically, in Decision 898/QD-TTg, the Prime Minister approved the election results for the position of Chairman of the Hanoi People's Committee for the term 2021 - 2026 for Mr. Tran Sy Thanh, Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the City Hanoi Party Committee.

Previously, on the afternoon of July 22, with 100% of the Hanoi People's Council members present, Mr. Tran Sy Thanh was elected Chairman of the Hanoi People's Committee.

Mr. Tran Sy Thanh was born in 1971, his hometown is Thanh Chuong district, Nghe An province. He was a member of the Party Central Committee, term XI (alternative), XII, XIII; Member of the National Assembly XIV and XV.

During his work, he held the position of Chief of Office of the State Treasury (Ministry of Finance); Deputy General Director of the State Treasury; Vice Chairman of Dak Lak Provincial People's Committee; Deputy Secretary of Dak Lak Provincial Party Committee; Secretary of Bac Giang Provincial Party Committee; Vice Chairman of the Central Inspection Committee; Secretary of the Provincial Party Committee of Lang Son; Deputy Head of the Central Economic Commission, Chairman of the Member Council of the National Oil and Gas Group; Vice Chairman of the Office of the National Assembly.

In April 2021, he held the position of State Auditor General.

On July 15, at the headquarters of the Hanoi Party Committee, the Executive Committee of the Hanoi Party Committee held a conference to announce the Politburo's decision on personnel work.

Accordingly, the Politburo decided to mobilize and assign Mr. Tran Sy Thanh to resign from the position of Secretary of the Party Personnel Committee of the State Auditor General to appoint to join the Executive Committee, the Standing Committee and hold the position of Deputy Secretary of Thanh Hoa City. Party Committee of Hanoi for the term of 2020 - 2025, and at the same time recommending it to the Hanoi People's Council to elect the Chairman of the Hanoi People's Committee.