TP.HCM tồn kho thuốc và vật tư y tế chống dịch COVID-19

TP.HCM đang tồn thuốc, trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19 từ nguồn tài trợ, viện trợ được phân bổ từ Bộ Y tế như các thuốc đặc trị Remdesivir, Molnupiravir....

Thông tin trên được bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. HCM nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 14/7.

Theo bà Như, hiện COVID-19 cơ bản được kiểm soát và rất ít trường hợp chuyển nặng. Do đó, các thuốc này hiện vẫn đang còn tồn, Sở Y tế đã thống kê và xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế.

TP.HCM tồn kho thuốc và vật tư y tế chống dịch COVID-19 - 1

Bà Như cũng thông tin thêm, đối với các thuốc mua sắm trong phòng, chống dịch từ nguồn mua sắm tại các bệnh viện, nếu sử dụng không hết, các bệnh viện thương lượng để nhà cung cấp nhận lại và cung ứng cho các đơn vị khác.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng hướng dẫn cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc điều chuyển cho các bệnh viện khác sử dụng nhằm mục đích tránh lãng phí.

Về trang thiết bị vật tư y tế, bà Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, sau COVID-19, Sở Y tế đã tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch giải thể các bệnh viện dã chiến theo lộ trình và tái cấu trúc các bệnh viện: vừa khám chữa bệnh thông thường vừa sắp xếp thành lập các khoa COVID-19 trong bệnh viện.

Song song đó, Sở Y tế cùng các bệnh viện thống kê và điều chuyển các trang thiết bị về lại các bệnh viện để vừa phục vụ công tác khám chữa bệnh thông thường, vừa phục vụ cho công tác phòng chống dịch nhằm tránh lãng phí. 

Bà Như cho biết thêm, hiện TP không thống kê đầy đủ các ca tái nhiễm COVID-19, tuy nhiên biến chủng Omicron có thể gây tái nhiễm ở những người đã mắc biến chủng Delta, kể cả những người đã tiêm vaccine nhưng kháng thể đã giảm thấp sau một thời gian (thường là 6 tháng).

Do đó, Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân nên tiêm các mũi nhắc lại để duy trì nồng độ kháng thể trung hoà ở mức cao nhằm ngăn chặn trường hợp nhiễm đột phá của các biến thể mới, trong đó có BA.4, BA.5.

Ho Chi Minh City is in stock of drugs and medical equipment to fight the COVID-19 epidemic from funding and aid allocated from the Ministry of Health such as special drugs Remdesivir, Molnupiravir....

The above information was provided by Ms. Le Thien Quynh Nhu, Deputy Chief of the Office of the City Health Department. Ho Chi Minh City said at a press conference to provide information about the COVID-19 epidemic and socio-economic issues in the city on the afternoon of July 14.


According to Ms. Nhu, currently COVID-19 is basically under control and very few cases turn severe. Therefore, these drugs are still in existence, the Department of Health has made statistics and asked for direction from the Ministry of Health.


Ho Chi Minh City stocks drugs and medical supplies against COVID-19 - 1

Nhu also added that, for drugs purchased for epidemic prevention and control from procurement sources at hospitals, if they are not used up, hospitals negotiate for suppliers to receive and supply orders. other taste.


In addition, the Ministry of Health also guides the transfer of the purpose of use or transfer to other hospitals for the purpose of avoiding waste.


Regarding medical equipment and supplies, Ms. Le Thien Quynh Nhu said that after COVID-19, the Department of Health advised the People's Committee of Ho Chi Minh City on a plan to dissolve field hospitals according to the roadmap and restructure diseases. Hospital: both regular medical examination and treatment and arrangement of the establishment of COVID-19 departments in the hospital.


At the same time, the Department of Health and the hospitals shall make statistics and transfer the equipment back to the hospitals to both serve the normal medical examination and treatment and also serve the epidemic prevention and control to avoid waste. .


Nhu added that currently, the city does not fully record COVID-19 re-infections, but the Omicron variant can cause re-infection in people who have had the Delta variant, including those who have been vaccinated but have antibodies against the virus. has dropped low after some time (usually 6 months).


Therefore, the World Health Organization, the Ministry of Health, and the Ho Chi Minh City Department of Health recommend that people should receive booster shots to maintain high levels of neutralizing antibodies to prevent breakthrough infections. of new variants, including BA.4, BA.5.


* This article was originally published here