Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt

Theo khảo sát, trái cây nhập khẩu đang chất đống ở siêu thị và các cửa hàng hoa quả với giá rất rẻ.

Những năm trước, trái cây nhập khẩu từ New Zealand, Úc, Mỹ… là loại thực phẩm đắt đỏ, chỉ dành cho những người có thu nhập cao. Người tiêu dùng cũng không dễ dàng mua được loại trái cây này. Thế nhưng, hiện trái cây nhập khẩu đang được bán rất nhiều trong siêu thị, ngoài chợ và trên mạng xã hội với mức giá tương đương trái cây nội địa. Thậm chí, một số loại hoa quả nhập còn rẻ hơn cả hàng Trung Quốc.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 1

Một sạp hoa quả có phần đa là trái cây nhập khẩu tại chợ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội).

Chị Thúy Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa mua một bịch 3kg táo Fuji Nam Phi với giá chỉ 123.000 đồng (khoảng hơn 40.000 đồng/kg). Trong khi với số tiền này, một vài năm trước chị chỉ mua được 1kg.

Tôi thấy năm nay trái cây nhập khẩu giá khá rẻ. Từ táo, nho, cam, kiwi đến lê đều rẻ chỉ bằng khoảng một nửa so với trước đây. Ví dụ như táo Braeburn nhập khẩu Úc hiện tại cũng chỉ 49.000 đồng/kg; nho Úc chỉ 79.000 đồng/kg; cam Ai Cập chỉ 49.000 đồng/kg…”, chị Hòa nói. 

Không những giá rẻ hơn, mà trái cây nhập khẩu cũng không hiếm như trước đây. Theo chị Hòa, vào đợt đầu năm 2022, chị mua được kiwi xanh với giá chỉ 35.000 đồng/kg, kiwi vàng chỉ 49.000 đồng/kg…

"Loại quả này giờ chỉ cần vào siêu thị là thấy. Trước đây nếu muốn mua phải đặt hàng trước, mà giá thì cỡ vài trăm nghìn đồng mỗi kg”, chị Hòa cho biết.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 2

Kiwi New Zealand trước đây đắt đó, nay cũng được rao bán với giá chỉ từ 65.000/kg trên chợ mạng...

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 3

Nho xanh, nho đỏ Úc cũng đang được rao bán với giá chưa đến 100.000 đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, chị Thanh Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, chị cũng vừa mua nho nhập khẩu Úc giá chưa đến 50.000 đồng/kg.

“Tôi không ngờ nho đỏ Úc giá chỉ 49.000 đồng/kg, còn nho xanh Úc giòn, ngon, tươi rói lại chỉ có giá 99.000 đồng/kg. Giá này còn rẻ hơn cả nho kẹo, đào tiên hay đào lòng vàng của Trung Quốc”, chị Loan nói.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 4

Nhiều loại trái cây nhập khẩu trong một siêu thị, không có loại nào có giá đến 100.000 đồng/kg.

Có cửa hàng chuyên bán trái cây đặc sản vùng miền của Việt Nam nhưng từ đầu năm đến nay, chị Hoa, trú tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy (Hà Nội) cũng bắt tay vào nhập hoa quả của các nước khác về bán. Bởi theo chị Hoa, hoa quả Úc, Pháp hay Nam Phi chất lượng rất tốt, mẫu mã đẹp lại phục vụ nhu cầu “sính ngoại” của người tiêu dùng Việt.

Táo Nam Phi chỉ 40.000 đồng/kg, quýt Úc chỉ 79.000 đồng/kg, nho Úc chỉ 49.000 - 79.000 đồng/kg… Giá rẻ hơn cả hàng Trung Quốc mà hàng Úc, Mỹ, Pháp lại rất ưa chuộng”, chị Hoa nói.

Không những thế, chị Hoa còn thông tin, táo xanh nhập khẩu New Zealand hiện tại cũng chỉ 65.000 đồng/kg, táo Gala chỉ 39.000 đồng/kg; táo Queen chỉ 59.000 đồng/kg…

Các loại quả kể trên, hiện cũng đang được bán trong các siêu thị, với giá thành cao hơn khoảng trên dưới 10.000 đồng/kg, tùy loại.

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ Việt - 5

Cam Ai Cập trong một số hệ thống siêu thị lớn giá chỉ 49.900 đồng/kg.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi 884,3 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trái cây nhập khẩu giá siêu rẻ ngập chợ ViệtAccording to the survey, imported fruits are piled up in supermarkets and fruit shops at very cheap prices.
In previous years, fruit imported from New Zealand, Australia, the US... was an expensive food, only for people with high incomes. It is also not easy for consumers to buy this fruit. However, currently imported fruits are being sold a lot in supermarkets, in markets and on social networks at the same price as domestic fruits. Some imported fruits are even cheaper than Chinese ones.
A fruit stall with mostly imported fruits at Thanh Cong market (Dong Da, Hanoi).

Ms. Thuy Hoa (Cau Giay, Hanoi) said that she had just bought a 3kg bag of South African Fuji apples for only 123,000 VND (about more than 40,000 VND/kg). While with this money, a few years ago she could only buy 1kg.

“I see this year imported fruit is quite cheap. From apples, grapes, oranges, kiwis to pears, everything is about half as cheap as before. For example, Braeburn apples imported from Australia are currently only 49,000 VND/kg; Australian grapes only 79,000 VND/kg; Egyptian oranges are only 49,000 VND/kg…”, Ms. Hoa said.

Not only is the price cheaper, but imported fruit is not as rare as before. According to Ms. Hoa, in the first batch of 2022, she can buy green kiwi for only 35,000 VND/kg, yellow kiwi for only 49,000 VND/kg...

"This fruit now only needs to go to the supermarket to see. Previously, if you wanted to buy it, you had to order it in advance, but the price was a few hundred thousand VND per kilogram," said Ms. Hoa.

Super cheap imported fruit flooded Vietnamese market - 2
The New Zealand kiwi, which used to be expensive, is now also being sold for as little as 65,000/kg on the online market...

Similarly, Ms. Thanh Loan (Thanh Xuan, Hanoi) shared that she has just bought Australian imported grapes for less than 50,000 VND/kg.

“I did not expect that Australian red grapes cost only 49,000 VND/kg, while crispy, delicious, fresh Australian green grapes cost only 99,000 VND/kg. This price is even cheaper than Chinese candied grapes, fairy peaches or Chinese gold pits," said Loan.

Many kinds of imported fruits in a supermarket, none of them cost up to 100,000 VND/kg.

There are shops specializing in selling specialty fruits of Vietnam's regions, but from the beginning of the year until now, Ms. Hoa, residing in Nghia Tan ward, Cau Giay (Hanoi) has also begun to import fruits from other countries for sale. Because according to Ms. Hoa, Australian, French or South African fruits are of very good quality, beautiful designs, and serve the needs of "foreigners" of Vietnamese consumers.

"South African apples are only 40,000 VND/kg, Australian tangerines are only 79,000 VND/kg, Australian grapes are only 49,000 - 79,000 VND/kg... Cheaper than Chinese products, but Australian, American and French products are very popular", Ms. Hoa speak.

Not only that, Ms. Hoa also informed that green apples imported from New Zealand are currently only 65,000 VND/kg, Gala apples are only 39,000 VND/kg; Queen apple is only 59,000 VND/kg…

The above-mentioned fruits, which are also being sold in supermarkets, are priced higher than 10,000 VND/kg, depending on the type.

Egyptian oranges in some major supermarket systems cost only 49,900 VND/kg.

According to statistics from the General Department of Customs, in the first six months of this year, Vietnam spent $884.3 million to import vegetables and fruits, up 27.9% over the same period in 2021.