Vi phạm môi trường, trại nuôi heo ở Đồng Nai bị phạt gần 600 triệu đồng

Công ty TNHH Chăn nuôi Huỳnh Gia Phúc bị UBND tỉnh Đồng Nai phạt hành chính 590 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng do vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 2/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Huỳnh Gia Phúc (Công ty Huỳnh Gia Phúc, ở xã Phú An, huyện Tân Phú) do vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty Huỳnh Gia Phúc bị phạt với số tiền 590 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty Huỳnh Gia Phúc đã vi phạm nhiều nội dung về bảo vệ môi trường gồm: Không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải tại dự án xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị, quy mô 10.000 con/lứa thuộc ấp 5, xã Phú An, huyện Tân Phú.


 Vi phạm môi trường, trại nuôi heo ở Đồng Nai bị phạt gần 600 triệu đồng

Hồ chứa nước chuyển màu trong trang trại Huỳnh Gia Phúc

Bên cạnh đó, Công ty Huỳnh Gia Phúc xây lắp không đúng quy định công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp. Công ty đã giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ.

Công suất hệ thống xử nước thải tại báo cáo đánh giá tác động môi trường là 180 m3/ngày đêm nhưng công suất thực tế xây dựng là 50 m3/ngày đêm. Việc này dẫn đến nước thải sau xử lý chứa tại hồ số 6 còn các thông số BOD5, COD, Coliform, tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép.

Ngoài ra, công ty chưa thực hiện biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ các quạt hút sau các dãy chuồng trại chăn nuôi theo phương án xử lý mùi hôi đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Để khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Huỳnh Gia Phúc phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. Đồng thời, công ty phải tháo dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.