Video: Cận cảnh nút giao thông 20 làn xe như mê cung ở Trung Quốc

Nút giao thông 20 làn xe đan xen nhau thành 5 tầng, kết nối với 3 đường cao tốc chính ở Trùng Khánh, Trung Quốc, như mê cung không lối ra.


Video: Cận cảnh nút giao thông 20 làn xe như mê cung ở Trung Quốc