Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: 2 bị cáo nói bị đánh, công an khẳng định không


Bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên khai bị đánh, uy hiếp; đại diện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khẳng định không có đánh đập, dùng nhục hình.

Chiều 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục xét xử 6 bị cáo: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) trong vụ án xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tham gia xét hỏi tại tòa, đại diện VKS hỏi bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên về biên bản hỏi cung hồi tháng 3/2022, có luật sư tham gia, bị cáo có nhớ không, bị cáo này nói không biết.

Bị cáo nói thêm: "Khi chưa có luật sư thì tôi bị đánh, còn khi có sự tham dự của các luật sư thì tôi không còn bị đánh nữa, do đó tôi yêu cầu phải điều tra lại toàn bộ sự việc".

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: 2 bị cáo nói bị đánh, công an khẳng định không - 1

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên.

Theo bị cáo Nhất Nguyên, tài khoản YouTube 5 chú tiểu Thiền am bên bờ vũ trụ, đã bật kiếm tiền nhận tiền quảng cáo từ các công ty nước ngoài.

Tương tự, bị cáo Nhị Nguyên kêu oan vì bị đánh, uy hiếp. Bị cáo cho rằng mình bị đánh vào giai đoạn đầu trước khi Công an Huyện Đức Hòa mời lên làm việc và đề nghị điều tra viên điều tra lại từ đầu. Bị cáo còn cho rằng cáo buộc của VKS là không đúng, các câu nói trong video chưa được xác minh.

Khi các luật sư hỏi về việc một số bị cáo nói bị đánh, ép cung trong quá trình điều tra, đại diện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khẳng định, không có việc cán bộ đánh đập, dùng nhục hình với các bị cáo.

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: 2 bị cáo nói bị đánh, công an khẳng định không - 2

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên.

Theo đại diện Cơ quan ANĐT, toàn bộ quá trình tố tụng, quá trình làm việc và điều tra đều ghi âm, ghi hình lại và "những chứng cứ đưa ra trước tòa đều đã được thực hiện đúng quy định".

"Bị cáo nói bị đánh, ép cung, thì đề nghị đưa ra chứng cứ chứng minh", vị này nói.

Liên quan clip “người lớn mừng tuổi ông nội ngày 1 tết”, bị cáo Nhị Nguyên nói đó là buổi lễ nội bộ năm nào cũng tổ chức. 

Defendants Nhat Nguyen and Nhi Nguyen testified that they were beaten and threatened; A representative of the Police Department of Long An Province confirmed that there was no beating or corporal punishment.

On the afternoon of July 20, the People's Court of Duc Hoa district, Long An province continued to try 6 defendants: Le Tung Van (90 years old), Le Thanh Hoan Nguyen (32 years old), Le Thanh Nhat Nguyen (31 years old), Le Thanh Trung Duong (27 years old), Le Thanh Nhi Nguyen (24 years old) and Cao Thi Cuc (62 years old, apartment owners in Hoa Khanh Tay commune, Duc Hoa district) in the case that happened in Tinh That Bong Lai.

The defendants were tried for the crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, organizations and individuals.

Participating in the interrogation at court, the representative of the Procuracy asked defendant Le Thanh Nhat Nguyen about the minutes of the interrogation in March 2022, with the participation of a lawyer, whether the defendant remembered, this defendant said he did not know.

The defendant added, "I was beaten when there was no lawyer, but when the lawyers were present, I was no longer beaten, so I request that the whole matter be re-investigated."

According to defendant Nhat Nguyen, the YouTube account of 5 little Thien am on the edge of the universe has turned on making money to receive advertising money from foreign companies.

Similarly, defendant Nhi Nguyen complained about being beaten and threatened. The defendant said that he was beaten at the beginning before the Duc Hoa District Police invited him to work and asked the investigator to start the investigation again. The defendant also said that the accusation of the VKS was not true, the statements in the video have not been verified.

When the lawyers asked about the fact that some defendants said that they were beaten and forced to confess during the investigation, a representative of the Police Department of Long An Province confirmed that there was no beating or corporal punishment by officials. fox.

According to a representative of the Investment Security Agency, the entire proceedings, working and investigation process are recorded, videotaped and "evidence presented in court has been carried out in accordance with regulations".

"The defendant said he was beaten and forced to give evidence, so he proposed to present evidence," he said.

Regarding the clip "adults celebrate their grandfather's age on New Year's Day", defendant Nhi Nguyen said it was an internal ceremony held every year.

* This article was originally published here