Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ hiện rất đáng lo ngại

Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ hiện rất đáng lo ngại
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng, ở Mỹ đang tồn tại “chứng ám ảnh Trung Quốc” và quan hệ hai nước hiện nay rất đáng lo ngại. ]]>

* This article was originally published here