Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão
Vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. ]]>

* This article was originally published here