Bắt giữ kẻ vận chuyển 10 kg ma tuý để lấy tiền công 150 triệu đồng

Bắt giữ kẻ vận chuyển 10 kg ma tuý để lấy tiền công 150 triệu đồng
Biện Văn Trường thuê taxi đưa 10 kg ma tuý về huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cất giấu, sau đó vận chuyển vào Bình Dương để lấy số tiền công 150 triệu đồng. ]]>

* This article was originally published here