Bắt tạm giam kẻ cầm cuốc xông vào cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Bắt tạm giam kẻ cầm cuốc xông vào cướp tiệm vàng ở Quảng Nam
Nguyễn Văn Tú - kẻ cầm cuốc xông vào cướp tiệm vàng ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bị bắt tạm giam. ]]>

* This article was originally published here