Hà Nội yêu cầu 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19

Hà Nội yêu cầu 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tổ chức tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân.

Theo Công điện số 03 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành, để bảo đảm mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước và Thành phố để có phương án triển khai kịp thời trên địa bàn. Các đơn vị kiên quyết, kiên trì và kiên định đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn.

Hà Nội yêu cầu 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19 - 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine trên địa bàn thành phố.

Các quận, huyện, thị xã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các đơn vị cần chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vaccine cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến cấp xã.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách, tuyên tuyền, tổ chức tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân. Chỉ đạo các ngành, các cấp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết liệt triển khai thực hiện với tiêu chí tiêm chủng là nghĩa vụ, là trách nhiệm và quyền lợi của từng người dân.

Sở Y tế với chức năng là cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, UBND các quận, huyện, thị xã tăng đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vaccine, lợi ích, hiệu quả của vaccine. Tăng cường truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung vào tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên và đặc biệt tập trung tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đối tượng nguy cơ cao; Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em) và các đối tượng khác.

Phát động chiến dịch tiêm chủng “Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế căn cứ kết quả rà soát đối tượng, dự trù nhu cầu sử dụng vaccine phòng COVID-19 của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, lực lượng liên quan và tiến độ phân bổ, bàn giao vaccine của Bộ Y tế để có kế hoạch bảo đảm cung ứng, phân bổ đầy đủ, phù hợp, kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các quận, huyện, thị xã, không để tình trạng thiếu vaccine.

Theo dõi tiến độ, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo, chỉ tiêu tiến độ của Chính phủ, Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi, tình trạng tiêm chủng (đã tiêm đủ, tiêm chưa đầy đủ, chưa tiêm chủng); phối hợp với chính quyền các cấp, ngành y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo, mời đối tượng và tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng tại các trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác (khi trường học không đảm bảo điều kiện tổ chức điểm tiêm lưu động), đảm bảo an toàn và hoàn thành tiêm chủng trong tháng 8/2022 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, tăng nhanh độ bao phủ mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tỷ lệ tiêm chủng của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan báo, đài, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vaccine, lợi ích, hiệu quả của vaccine. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em) và các đối tượng khác.

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng chiến lược truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung vào tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đối tượng nguy cơ cao; phát động chiến dịch tiêm chủng “Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiêm vaccine phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.


The Chairman of Hanoi People's Committee asked to go door to door, knock on each house, check each object to organize vaccination, increase the vaccine coverage rate for people.

According to Public Power No. 03 signed by Chairman of Hanoi People's Committee Tran Sy Thanh, in order to ensure dual goals and put people's health and lives first, first of all in the conditions of "Safe, flexible adaptation, effective control of the COVID-19 epidemic", the Chairman of the City People's Committee asked the People's Committees of districts,  districts and towns continue to thoroughly observe and strictly implement the instructions of the Government, the Prime Minister, city committees and city People's Committees in the prevention of the COVID-19 epidemic.

The Chairman of Hanoi People's Committee also requested to proactively grasp the epidemic situation in the country and the City to have a timely implementation plan in the area. The units resolutely, persistently and steadfastly ensure the control of the epidemic situation for economic and social development. The chairman of the People's Committee of a district or town shall be responsible if the epidemic re-emerges in the area.

Districts and towns launched vaccination campaigns against COVID-19, accelerated vaccination for children from 5 years old to under 12 years old to ensure completion in August 2022, completed the 3rd and 4th doses for people aged 18 and over at the earliest, and accelerated the 3rd dose for people from 12 years old to under 18 years old according to the guidance of the Ministry of Health. worship.

Units should focus on early completion of vaccination for medical forces, police, military, teachers, people working in the transport sector, essential service providers, people working at tourism service establishments, commercial centers,  supermarkets, markets, people working in enterprises, industrial parks, industrial clusters; assign targets and implementation progress to the commune level.

The Chairman of Hanoi People's Committee also asked for drastic implementation of solutions to promote vaccination; ensure not to miss objects, go door to door, knock on each house, check each object to make a list, declare, organize vaccination, increase vaccine coverage for people. Direct branches, levels and People's Committees of communes, wards and towns to drastically implement with the criteria of vaccination as an obligation, responsibility and right of each citizen.

The Department of Health with the function of a specialized agency in coordination with the Department of Information and Communications, newspapers, radio agencies, People's Committees of districts and towns increases the communication work on vaccination, benefits and effectiveness of vaccines. Enhancing communication on vaccination against COVID-19 with focus, scientific evidence, focusing on vaccination for doses 3 and 4 for people aged 12 and over and especially focusing on immunization for children from 5 to under 12 years old, high-risk subjects; Warning about new variants of Omicron and guiding people to take care of their health after COVID-19 infection; focusing on immunization for high-risk subjects, underlying medical conditions (including children) and others.

Launching the vaccination campaign "Speed up vaccination for children from 5 years old to under 12 years old to ensure completion in August 2022, the earliest completion of the 3rd and 4th doses for people aged 18 and over and accelerate the vaccination of the 3rd dose for people from 12 years old to under 18 years old according to the guidance of the Ministry of Health".

The Chairman of Hanoi People's Committee also requested the Department of Health to base on the results of the review of subjects, estimate the demand for COVID-19 vaccines of districts, towns and related units and forces and the progress of vaccine allocation and handover of the Ministry of Health to have a plan to ensure supply,  fully, appropriately and promptly allocate COVID-19 vaccines to districts and towns, not allowing vaccine shortages.

Monitor the progress, promptly urge, support, guide and check the implementation of COVID-19 vaccination in localities; promptly advise the City People's Committee on documents directing, urging and removing difficulties and obstacles in the process of deploying COVID-19 vaccination in the City according to the direction and progress targets of the Government and the Ministry of Health.

The Chairman of the City People's Committee also requested the Department of Education and Training to be responsible for directing affiliated units and affiliated educational institutions to urgently review and make a list of students of vaccination age from 5 to under 18 years old, vaccination status (fully vaccinated,  under-vaccinated, unvaccinated); coordinate with authorities at all levels and the health sector in preparing facilities and human resources, notifying, inviting subjects and organizing the deployment of vaccination sites at schools or other suitable locations (when schools do not meet the conditions for organizing mobile injection sites),  ensure safety and completion of vaccination in August 2022 for children from 5 to under 12 years old eligible for vaccination under the direction of the Government and the Ministry of Health, rapidly increase the coverage of the 3rd dose for children from 12 to under 18 years old and be responsible to the City People's Committee for the vaccination rate of units under its management.

The Department of Information and Communications shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Department of Health, news agencies, radio stations, People's Committees of districts and towns in, promoting information and communication on vaccination, benefits and effectiveness of vaccines. Warning about new variants of Omicron and guiding people to take care of their health after COVID-19 infection; focus on immunization for high-risk subjects, underlying medical conditions (including children) and others.

Coordinate with the Department of Health to advise the City People's Committee to develop a communication strategy on vaccination against COVID-19 with focus, scientific evidence, focusing on vaccination for children from 5 to under 12 years old, high-risk subjects; launched the vaccination campaign "Speed up vaccination for children from 5 years old to under 12 years old to ensure completion in August 2022, the earliest completion of the 3rd and 4th doses for people aged 18 and over and accelerate the vaccination of the 3rd dose for people from 12 years old to 18 years old according to the guidance of the Ministry of Health".

Coordinate with relevant departments, sectors and units in monitoring, promptly detecting, fighting and countering wrong views, hostilities, malicious information, distorting the policies of our Party and State on COVID-19 vaccination and the prevention and control of the COVID-19 epidemic.

 


* This article was originally published here