HLV Hữu Thắng: 'Lee Nguyễn rất đẳng cấp'

HLV Hữu Thắng: 'Lee Nguyễn rất đẳng cấp'
HLV Hữu Thắng khẳng định Lee Nguyễn vẫn mang đẳng cấp khác biệt, dù thể lực và phong độ không còn ở đỉnh cao. ]]>

* This article was originally published here