Hủy tài khoản ETC cũ, dán tài khoản mới thế nào?

Hủy tài khoản ETC cũ, dán tài khoản mới thế nào?
Nhiều chủ phương tiện mua lại xe cũ hay đổi chủ không biết cách hủy tài khoản thu phí không dừng, sử dụng dịch vụ nhà cung cấp khác. ]]>

* This article was originally published here