Khất thực thì không cười nói, sờ người khác, nhận tiền

Khất thực thì không cười nói, sờ người khác, nhận tiền
Nhà sư khất thực đúng pháp luôn trang nghiêm và yên lặng, không cười nói hay nhìn mặt thí chủ, chỉ nhận thực phẩm vừa đủ trong bát, không nhận tiền hay các vật khác. ]]>

* This article was originally published here