Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hơn 855 tỷ đồng

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hơn 855 tỷ đồng
Cục thuế Hà Nội thông báo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hơn 855 tỷ đồng. ]]>

* This article was originally published here