Người Việt chạy khỏi casino Campuchia: Tạm giữ 2 kẻ tổ chức xuất cảnh trái phép

Người Việt chạy khỏi casino Campuchia: Tạm giữ 2 kẻ tổ chức xuất cảnh trái phép
Nguyễn Thị Lệ thừa nhận từng cùng Lê Văn Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm việc ở casino với giá 100.000 đồng/người. ]]>

* This article was originally published here