Ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 989/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. ]]>

* This article was originally published here