Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng 781% trong tháng 7

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 7, tổng chuyến bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam là 33.238, tăng 781% so với cùng kỳ năm 2021.

Dẫn đầu về số chuyến bay khai thác của hàng không Việt Nam là Vietjet với 13.284 chuyến, tăng tới 1.865% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Vietnam Airlines với 11.610 chuyến, tăng 500%.

Các hãng hàng không khác như Bamboo Airways và Pacific Airlines có số chuyến bay lần lượt là  4.914 và 2.091. Hai hãng VASCO và Vietravel có số chuyến bay không đáng kể, lần lượt là  771 và 568 chuyến trong tháng.

Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng 781% trong tháng 7 - 1

Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng 781% trong tháng 7. (Ảnh minh hoạ).

Số chuyến bay tăng mạnh cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành Hàng không sau dịch. Nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân, công tác, giao thương rất sôi động là cơ hội tốt cho ngành phục hồi. 

Theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam hiện đứng vị trí số 1 trong danh sách 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia…

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 7 năm 2022, số chuyến bay cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam là 27.185 trên tổng số 33.238 chuyến, chiếm tỷ lệ 81,8%. Số liệu này tương đương tháng trước.

Số chuyến bay chậm chuyến là 6.053, chiếm tỷ lệ 18,2%. Trong tháng 7, hàng không Việt Nam có 41 chuyến bay bị huỷ, chiếm 0,12%, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đánh giá của giới chuyên gia hàng không, tuy số chuyến bay tăng rất mạnh nhưng Việt Nam vẫn giữ được tỷ lệ bay đúng giờ khá cao, trái ngược với tình trạng hỗn loạn của hàng không thế giới với hàng loạt chuyến bị chậm, hủy do thiếu hụt nhân sự, dịch vụ tại nhà ga khi nhu cầu du lịch của khách tăng cao. 


Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng 781% trong tháng 7

According to the Civil Aviation Administration of Vietnam, in July, the total number of flights operated by Vietnamese airlines was 33,238, up 781% over the same period in 2021.
Leading in the number of flights operated by Vietnamese airlines is Vietjet with 13,284 flights, up 1,865% over the same period last year. Next is Vietnam Airlines with 11,610 flights, up 500%.

Other airlines such as Bamboo Airways and Pacific Airlines have flight numbers of 4,914 and 2,091 respectively. Two airlines VASCO and Vietravel have a negligible number of flights, 771 and 568 flights per month, respectively.

The sharp increase in the number of flights shows the strong growth of the aviation industry after the epidemic. The demand for travel, tourism, visiting relatives, work and trade is very vibrant, which is a good opportunity for the industry to recover.

According to the report of the International Air Transport Association (IATA), Vietnam is currently ranked No. 1 in the list of 25 countries with the fastest recovering domestic aviation market in the world. The next positions are Mexico, Brazil, Russia, Spain, Turkey, Australia, respectively.

According to the Civil Aviation Administration of Vietnam, in July 2022, the number of flights taking off on time by Vietnamese airlines was 27,185 out of a total of 33,238 flights, accounting for 81.8%. This figure is equivalent to the previous month.

The number of delayed flights was 6,053, accounting for 18.2%. In July, Vietnamese aviation had 41 canceled flights, accounting for 0.12%, down 4% compared to the same period in 2021. According to aviation experts, although the number of flights increased sharply, Vietnam Nam still maintains a fairly high rate of on-time flight, in contrast to the chaotic situation of the world's aviation industry with a series of flights being delayed or canceled due to a shortage of personnel and services at the terminal when the travel demand of customers increases. higher.