Thủ tướng: Phải yêu nhà máy như nhà mình thì mới có cảm xúc

Thủ tướng: Phải yêu nhà máy như nhà mình thì mới có cảm xúc
Thủ tướng nhấn mạnh phải yêu nhà máy như nhà mình thì mới có cảm xúc, phải đắm đuối với công việc thì mới ra sản phẩm, nhà máy hoạt động hiểu quả. ]]>

* This article was originally published here