Tổng Bí thư: Xử lý dứt điểm các vụ án liên quan Việt Á, Cục Lãnh sự, FLC...

Tổng Bí thư: Xử lý dứt điểm các vụ án liên quan Việt Á, Cục Lãnh sự, FLC...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. ]]>

* This article was originally published here