Trực tiếp: Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV 2022

Trực tiếp: Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV 2022
Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, diễn ra vào lúc 20h tại TP.HCM. ]]>

* This article was originally published here