Vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật

Vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh chủ trì, tham gia tiệc chia tay, giao lưu quy mô lớn trước khi nghỉ hưu, vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức xử lý kỷ luật. ]]>

* This article was originally published here