Vụ 34 du khách ngộ độc ở Đà Nẵng: Không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân cụ thể

Vụ 34 du khách ngộ độc ở Đà Nẵng: Không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân cụ thểBan Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thông tin về vụ 34 du khách bị ngộ độc.

Sáng 9/8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được 2 nhà hàng liên quan vụ đoàn du khách Quảng Ninh bị ngộ độc thực phẩm tập thể tại Đà Nẵng, phải nhập viện hôm 2/8.

Vụ 34 du khách ngộ độc ở Đà Nẵng: Không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân cụ thể - 1

34 du khách du lịch tại Đà Nẵng được xác định bị ngộ độc thực phẩm tập thể

Đoàn 120 du khách Quảng Ninh đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 1/8 đến 4/8 đã bị ngộ độc thực phẩm tập thể, phải nhập viện. Tính đến 0h30 ngày 3/8, tất cả 34 du khách điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Ngay sau đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã kiểm tra 2 nhà hàng liên quan vụ việc là M.P (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) và T.S (đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê).

Thời điểm kiểm tra, nhà hàng M.P chưa xuất trình các hồ sơ, giấy tờ pháp lý theo quy định. Đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng này không bảo quản riêng biệt thực phẩm sống và chín, cũng như không còn lưu mẫu thực phẩm liên quan đoàn khách du lịch.

Tiếp đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với hệ thống các nhà hàng liên quan T.S.

Kết quả, nhà hàng T.S 2 (đường 30-4, quận Hải Châu) có đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, nhà hàng này không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và đã chế biến trong bố trí bếp ăn; bảo quản thực phẩm trên thiết bị không bảo đảm vệ sinh.

Nhà hàng S.D (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu) cũng có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, nhà hàng này không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Tại nhà hàng A.L (đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu), chủ nhà hàng đã ký cam kết tự nguyện đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh thực phẩm từ ngày bị thanh, kiểm tra (5-8). Tại nhà hàng A.L.B (đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà), thời điểm thanh tra đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm.
Vụ 34 du khách ngộ độc ở Đà Nẵng: Không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân cụ thể - 2


Tuy nhiên, vì không lấy được mẫu lưu thực phẩm của bữa ăn gây ra ngộ độc nên không đủ chứng cứ xác định nguyên nhân cụ thể gây ra vụ việc

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã họp hội đồng chuyên môn, kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm với 34 người mắc.

"Tuy nhiên, do không lấy được mẫu thực phẩm lưu của bữa ăn nguyên nhân (bữa ăn gây ra ngộ độc - PV) nên không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm mà chỉ đưa ra 2 nhà hàng liên quan vụ việc (nhà hàng M.P, đường Hồ Nghinh và nhà hàng T.S đường Nguyễn Tri Phương)" - Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng thông báo.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, đối với các vi phạm bị phát hiện tại các nhà hàng liên quan vụ ngộ độc nêu trên, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định.

Da Nang City Food Safety Management Board reported the poisoning of 34 tourists.

On the morning of August 9, the Da Nang City Food Safety Management Board said that it had identified two restaurants involved in the case of quang ninh tourists suffering from collective food poisoning in Da Nang, requiring hospitalization on August 2.

A delegation of 120 Quang Ninh tourists traveling to Da Nang from August 1 to August 4 suffered collective food poisoning and had to be hospitalized. As of 0:30 on 3/8, all 34 tourists were treated at Hospital 199 - Ministry of Public Security with symptoms of abdominal pain, vomiting, diarrhea. Soon after, the Food Safety Management Board inspected 2 restaurants involved in the incident, M.P (Ho Nghinh Street, Son Tra District) and T.S (Nguyen Tri Phuong Street, Thanh Khe District). At the time of inspection, M.P restaurant has not presented legal documents and documents as prescribed. The inspection team found that this restaurant did not separately store raw and cooked food, as well as no longer stored food samples related to tourist groups. Subsequently, the Da Nang City Food Safety Management Board established an unscheduled inspection team for the system of related restaurants T.S.Results, T.S 2 restaurant (Street 30-4, Hai Chau District) has all relevant legal documents. However, this restaurant does not guarantee the prevention of cross-contamination between unprocessed and processed food in the kitchen layout; storage of food on unsanitary equipment. S.D Restaurant (Soviet Nghe Tinh Street, Hai Chau District) also has all relevant legal documents. However, at the time of inspection, this restaurant did not ensure the prevention of cross-contamination between unprocessed and processed foods in the kitchen layout. At A.L restaurant (2/9 street, Hai Chau district), the restaurant owner signed a commitment to voluntarily close, not continue the food business from the date of inspection (5-8). At A.L.B Restaurant (Vo Nguyen Giap Street, Son Tra District), the inspection time met the conditions for food safety.

However, because the food storage sample of the meal caused the poisoning, there was not enough evidence to determine the specific cause of the incident, the Da Nang City Food Safety Management Met with an expert council, concluding that this was a food poisoning case with 34 people suffering from it." However, due to the failure to obtain food samples of the cause meal (meal causing poisoning - PV), there is not enough evidence to conclude the cause of food poisoning, but only 2 restaurants related to the incident (M.P restaurant, Ho Nghinh street and T.S restaurant Nguyen Tri Phuong street)" - Da Nang Food Safety Management Board announced. According to the Da Nang City Food Safety Management Board, for violations detected at restaurants related to the above poisoning, the unit is strengthening the sanction file according to regulations.


* This article was originally published here